Språkstöden för de finlandssvenska tidningshusen, Svenska Yle och Nyhetsbyrån SPT

Språkstöden samarbetar med medierna och redaktionerna för att erbjuda läsarna, tittarna och lyssnarna ett levande, begripligt och korrekt språk.

Språkråden
De språkråd som läggs ut här på Mediesprak.fi är skrivna i samarbete med språkvårdarna och namnvårdarna vid Institutet för de inhemska språken. Språkråden riktar sig i första hand till dem som skriver journalistiska texter. Vi hoppas naturligtvis också att alla andra språkbrukare ska ha nytta och glädje av våra språkråd.

Arbetet på redaktionerna 
Vi jobbar på redaktionerna för att på plats handleda journalisterna i deras skrivarbete. 

  • Vi språkgranskar artiklar och manus.
  • Vi diskuterar språkriktighet, begriplighet och läsarvänlighet med enskilda reportrar och i grupp.
  • Vi skriver språkbrev med aktuella rekommendationer, som också läggs ut på sajten.
  • Vi svarar på språkfrågor per e-post och telefon.
  • Vi håller då och då korta språkkurser på redaktionerna.


Läs mer om språkstöden, Mediespråksgruppen och vem vi samarbetar med.

Uppdaterad 15.5.2019