Språkliga hjälpmedel

 

Dessa språkliga sajter behöver du känna till och använda. Bekanta dig med dem och ha dem gärna som bokmärken så hittar du dem snabbt och enkelt.

 

Svenska Akademiens ordböcker
SAOL, Svensk ordbok och SAOB finns på samma sajt svenska.se. Här finns stavning, böjning, betydelse, uttal, stilnivå, exempelmeningar och historia.

Finlandssvensk ordbok
Innehåller cirka 2 550 finlandismer på ord- och frasnivå.

Språkrådets frågelåda
Hitta svar på vanliga språkfrågor.

Stora finsk-svenska ordboken
Nätversionen av Stora finsk-svenska ordboken innehåller över 110 000 uppslagsord.

TT-språket
Skrivnormen för journalister.

Ortnamn i Finland
En förteckning över svenska ortnamn i Finland. Uppdateringen är fortlöpande.

Slaf – Svenskt lagspråk i Finland
Finsk-svensk ordlista, terminologi och språkriktighetsfrågor.

Synonymer
Berika ditt språk med variation.

 

Övriga språkliga hjälpmedel som är bra att känna till:

EU:s flerspråkiga termbas IATE

Institutet för de inhemska språken
It-ordlista
Hbt-begrepp, Regnbågsankan
Länder på sju språk
Myndigheternas skrivregler, Sverige
Ordagrant
Reuters rutor
Rikstermbanken
Släktnamn – stavning och uttal av finlandssvenska släktnamn
Språkbanken 
Språkbruk
Språket – Sveriges Radios Vetenskapsprogram
Språknämnder, språkvårdsorgan, språkrådgivning, skrivhandledning
Språkrådet
Språktidningen
Språkvårdsportalen – språklänkar 
Statsrådets svenska språknämnd – ordlistor och rekommendationer
Statsrådets termbank Valter
Stavningskontroll
SvD:s språkspalt
Termbank med fackordlistor
Uttalsråd – Forvo 
Vetenskapstermbanken i Finland

 

Ordlistor

Arbetsmarknadstermer
Artordlista (sv-fi-sv) över däggdjur, fåglar, fiskar, svampar, växter
Bank- och finansterminologi
Datatermer
Ekonomisk ordlista
Etymologisk ordbok
FPA-termer
Idiomatiska uttryck
Juridisk ordlista
Klimatordlista

Kyrkliga ord
Medicinsk ordbok
Ordlistor enligt kategorier 
Pensionsordlista
Polisyrkeshögskolans finsk-svensk-engelska ordlista

Riksdagsordlista
Sjöfartsordlista 
SMHI:s ordlistor - väder, klimat, hydrologi

Språkinstitutets ordlistor
Stats- och nationalitetsnamn
Svensk-engelskt lexikon