Språkkolumnen: Belarusierna vill vara från Belarus

I juni 2020 skickade vi språkvårdare ut en rekommendation till journalister att i första hand använda namnet Belarus. Det här är alltså en rekommendation för ordvalet i medierna. Vitryssland finns kvar som en variantform, och det är fritt fram för vanliga språkbrukare att använda det namnet.

 

Förändringar i språket smyger sig ofta på oss obemärkt, men efter den senaste tidens omvälvande händelser i Belarus har namnet säkert fastnat på läsarnas näthinna. Däremot kan det vara oklart varför det land som så länge kallades Vitryssland numera benämns Belarus.

 

Namnet är på inget sätt en del av den pågående maktkampen; om det finns något de politiska lägren är överens om är det vad landet ska heta. Belarus är det namn belarusierna valde för sitt land 1991 då de förklarade sig självständiga. Belarusier i Sverige, och svenskar med anknytning till landet, har sedan dess önskat att det svenska namnet på landet ändras.

 

Vitryssland låter onekligen väldigt likt Ryssland. Även om vi lyckas undvika direkta sammanblandningar ger två så lika namn en känsla av att länderna hör ihop på något sätt. Belarusier från Belarus har lättare att hävda sin självständighet och identitet.

 

Att gå över till namnet Belarus passar också in i vår tids språkliga och politiska utveckling, där vi strävar efter jämlikhet och inkludering. Då vi tvekar vilket ord vi ska använda för att beskriva en grupp människor är grundregeln att lyssna till vad de själva vill bli kallade. Det är inte alla grupper som uttalar en gemensam åsikt om vad de vill bli kallade på svenska, men belarusierna har alltså gjort det.

 

Någon kanske tycker att vi språkvårdare är konservativa när det dröjt så länge innan vi gått belarusierna till mötes. Men att vi ofta är försiktiga med att införa nya ord och uttryck handlar snarare om att vi månar så starkt om begriplighet och läsbarhet. De som hela sitt liv har läst om Vitryssland ska inte i onödan bli förbryllade då de en dag får läsa om Belarus. Ni kan lita på att beslutet om att rekommendera det nya namnet inte har fattats lättvindigt.

 

Beslutet att rekommendera Belarus har fattats av den svenska mediespråksgruppen, som är gemensam för språkvården i Sverige och Finland. De argument jag presenterat ovan har diskuterats i gruppen i många år. Att rekommendationen kom i år hänger samman med att myndigheterna i Sverige gått över till Belarus, vilket leder till att det namnet används i EU-dokument. Myndigheterna i Finland kommer troligen att följa efter, men använder fortfarande Vitryssland i första hand. För tillfället kan man alltså läsa om Belarus i morgontidningen men på eftermiddagen kryssa för Vitryssland då man gör en reseanmälan på Utrikesministeriets webbplats.

 

Visst kan det kännas krångligt. Men att språket lever och utvecklas i takt med världen är en bra sak. Det är inte bara bra; det är nödvändigt. Världen är dessutom full av företeelser som benämns på flera olika sätt och oftast klarar vi av att hålla reda på dem.

 

Solveig Arle

Mediespråkvårdare

 

Språkkolumnen skrivs av språkvårdarna vid Svensk Presstjänst. Den publiceras i de finlandssvenska dagstidningarna.

Läs mer om Belarus-Vitryssland i Språktidningen 4/2020 och 8/2016.

 

 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.