Språkkolumnen: Allt behöver inte vara i skick

Slå dig ner på vilken ort som helst i Svenskfinland och jag kan nästan garantera att du får höra att något inte är i skick. Men allt ska förstås fås i skick. Det är nämligen inte bara humorgruppen KAJ som vill ha "heimani i skick".

Idrottsföreningen kämpar med att få sin ekonomi i skick. Bokslutet måste vara i skick innan föreningen kan ansöka om bidrag. Men verksamheten är i alla fall i skick. Isen hålls i skick hela säsongen. Materialförrådet är i skick – laget har klubbor så det räcker. Och alla hoppas att den sjuka spelaren kommer i skick före nästa match.Stycket här ovanför är påhittat. Men uttrycket "i skick" förekommer om allt från ekonomi och dokument till saker och personer i det finlandssvenska språkbruket.


"I skick" är ett gammalt uttryck som är levande i många finlandssvenska dialekter, men det används sällan på motsvarande sätt i sverigesvenskan.

En anledning till att uttrycket är vanligt i finlandssvenska texter är påverkan från finskan. Utan att närmare tänka efter översätter vi de finska uttrycken "saada kuntoon" och "olla kunnossa" med "i skick", eftersom "skick" är en av motsvarigheterna till "kunto".

Samtidigt som det är fascinerande att ett uttryck kan användas i så många olika sammanhang hör det till ett rikt språkbruk att variera sig. Alla meningar i texten om idrottsföreningen kan också skrivas utan "i skick":Idrottsföreningen kämpar med att få ekonomin i balans. Bokslutet måste vara klart innan föreningen kan ansöka om bidrag. Men verksamheten fungerar i alla fall som den ska. Isen hålls i gott skick hela säsongen. Laget har tillräckligt med klubbor i sitt förråd. Och alla hoppas att den sjuka spelaren blir återställd före nästa match.

I allmänsvenskt språkbruk kompletteras "i skick" vanligen med en att-sats: Den misstänkta är inte i skick att förhöras. Den som druckit alkohol är inte i skick att köra bil.

Ännu oftare kombineras uttrycket med ett adjektiv: i gott skick, i dåligt skick, i ursprungligt skick, i befintligt skick. Därför fick ett "i skick" bli kvar i texten om idrottsföreningen, med tillägget "gott".

Men kanske vi finlandssvenskar tycker att adjektiven är överflödiga? Alla förstår väl att något som är i skick är i gott skick?

Hur skulle det vara om vi ibland skulle välja adjektivet i stället för "i skick"? Många gånger krånglar uttryck med "i skick" till det i onödan. Det kan ofta räcka med enbart adjektivet. Exempelvis kan ett hus vara i beboeligt skick men också bara beboeligt.

Mitt hem är sällan i presentabelt skick. Jag kan också kort och gott säga att det inte är presentabelt eller inte representativt. Och jag kan ha gäster ändå.

Minna Levälahti
Mediespråkvårdare

Språkkolumnen skrivs av språkvårdarna vid Svensk Presstjänst. Den publiceras i de finlandssvenska dagstidningarna.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.