Spårjokern

Spårjokern (Raide-Jokeri) är namnet på snabbspårvägen som har planerats mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Namnet skrivs med stort S.