Som möjligt

Det finska mahdollisimman i fraser som mahdollisimman paljon, mahdollisimman pian, mahdollisimman hyvin ska i svenskan översättas med så många som möjligt, så snabbt som möjligt, så bra som möjligt (inte "möjligast många").

Exempel:
För första gången under Lappträsks utbildningscentrals femåriga verksamhet har så många civiltjänstgörare med invandrarbakgrund som möjligt samlats i samma kontingent.