Som bäst

Uttrycket som bäst har två betydelser. Den absolut vanligaste betydelsen i allmänspråket är "som intensivast, för fullt", det vill säga "så bra som möjligt".

 

Exempel:

  • Det här är finsk ishockey när den är som bäst.
  • När hon är som bäst är hon oslagbar.


Den andra betydelsen är "just nu, för tillfället". Den här betydelsen är betydligt ovanligare i dagens svenska, och mediespråkvården rekommenderar därför i stället uttryck som för tillfälletför närvarande, just nu.

 

I Finland används som bäst ändå ofta i den här numera ovanligare betydelsen. Troligtvis är detta ett resultat av att finskans parhaillaan lätt översätts med som bäst hos oss. Eftersom den här betydelsen trots allt är ovanligare i allmänspråket kan uttrycket leda till missförstånd. 

 

Risken för missförstånd eller tvetydighet gäller speciellt i sammanhang där det kan vara svårt att tolka vilkendera betydelse som avses: ”Som bäst är han glad” kan tolkas på två olika sätt. Den typiska finlandssvenska tolkningen är att han är glad just nu, medan en allmänsvensk tolkning är att han visar sin bästa sida när han är glad.

 

Källor: SpråkinstitutetReuters rutaStora finsk-svenska ordboken