Sociala medier – en lathund

Sociala medier är ett samlingsnamn på kanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 

Uttrycket har ingen vedertagen förkortning på svenska, däremot ser och hör man ofta förkortningen "some" (uttalat med kort å-ljud) i finskan. Undvik den finska förkortningen i det svenska mediespråket.

 

Tidskriften Computer Sweden definierar sociala medier som tjänster på internet för kontakter, diskussioner och informationsutbyte. De som använder tjänsterna bidrar med huvuddelen eller en stor del av innehållet medan plattformen tillhandahålls av ett företag.

 

Som sociala medier räknas alltså olika kanaler och sociala nätverk (som Facebook, Myspace, Linkedin, Instagram, Snapchat), bloggar med kommentarer, mikrobloggar (som Twitter), diskussionsforum, sociala bokmärken, wikier och forum där användarna delar med sig av musik, foton och filmer och kommenterar dem. Sociala medier är också sajter där användarna utbyter rekommendationer och tips.

 

Rätt preposition i dessa sammanhang är : ett inlägg/en kommentar/en gillning/uppdatera sin status på Facebook; en tweet på Twitter; följ oss på Instagram.

 

Det finnns olika symboler som man kan utnyttja för att gilla inlägg på de sociala medierna. På Facebook kan man klicka på en symbol som gör tummen upp för att lajka eller gilla, på Instagram hjärtar man och på Twitter gillar man när man klickar på hjärtsymbolen.

 

Verben lajka och hjärta har alla ett vardagligt stilvärde och ska användas med en viss återhållsamhet i mediespråket. 

Se också Kort Twitterodlista.