Social trygghet och socialförsäkringsavgifter

Socialskydd (fi. sosiaaliturva) är en föråldrad finlandism. Använd hellre termen social trygghet. En reform av den sociala tryggheten (fi. sosiaaliturvauudistus) är under arbete vid Social- och hälsovårdsministeriet. Som kortform rekommenderar vi socialtrygghetsreformen.

  

"Socialskyddsavgifter" (fi. sosiaaliturvamaksut) är också ett föråldrat begrepp. Det rekommenderade paraplybegreppet för olika slags sociala avgifter är socialförsäkringsavgifter. Både arbetsgivare och arbetstagare betalar socialförsäkringsavgifter, så bara arbetsgivaravgifter räcker inte för att motsvara finskans sosiaaliturvamaksut

 

Sairausvakuutusmaksu översätts med sjukförsäkringsavgift. Om du behöver specificera, tala om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (det som i äldre lagstiftning hette "arbetsgivarens socialskyddsavgift") eller den försäkrades sjukförsäkringsavgift (den avgift som en arbetstagare eller egenföretagare själv står för). 

 

Det övergripande sosiaaliturvajärjestelmä motsvaras på svenska av det sociala trygghetssystemet (inte "socialskyddssystem" eller "socialförsäkringssystem").  

 

När en finländare arbetar utomlands eller någon från ett annat land arbetar hos oss kan frågan om personen omfattas av den sociala tryggheten (fi. sosiaaliturvaan kuuluminen) bli aktuell. I Sverige kallas detta försäkringstillhörighet, en term som verkar vara på väg in också hos oss.