Skrivtecken: Snedstreck

Tecknet heter snedstreck på svenska. Använd inte det engelska ordet slash. Snedstreck skrivs utan mellanslag före och efter.

 

Snedstreck har många olika innebörder: det kan betyda till exempel "och", "eller", "per", "alternativt". Eftersom det kan bli tvetydigt vad tecknet betyder ska man vara återhållsam med snedstreck i löpande text.

 

Snedstrecket kan ersätta "eller" till exempel i faktarutor och frågeformulär. Det kan även ersätta "per", "om" eller "i" till exempel i tabeller och figurer.

 

  • deltar/deltar inte
  • 5 m/s (meter i sekunden; meter per sekund)
  • 100 inv./km(hundra invånare per kvadratkilometer)


Snedstreck kan användas i uppgifter om datum, perioder, tidsskiften, tidskriftsnummer. Det används vanligen om en tidsperiod inte omfattar hela kalenderår.

 

  • läsåret 2019/2020
  • månadsskiftet mars/april
  • årsskiftet 2018/2019
  • Tidskriften för tidningsentusiaster 4/2019
  • 5/8 2018

Men en period som omfattar hela kalenderår skrivs med tankstreck: 2019–2020. 


Snedstreck kan i löpande text användas för att markera ny versrad i poesi i stället för radbyte. Då ska snedstreck omges av mellanrum:

 

Du som aldrig gått ut ur ditt trädgårdsland / har du nånsin i längtan vid gallret stått / och sett hur på drömmande stigar / kvällen förtonat i blått?

(Edith Södergran)


Olika skrivregler på olika språk

Var uppmärksam på att de finska skrivreglerna skiljer sig från de svenska när det gäller mellanrum runt snedstreck. Kopiera inte den finska användningen av skiljetecken utan att först kolla i Svenska skrivregler.

 

Källor: Svenska skrivregler (punkt 12.15) och Kielitoimiston ohjepankki

 

Uppdaterat 10.7.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.