Snabbspårvägslinje 15

Den nya spårvägslinjen som går mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo får gärna omnämnas som snabbspårvägslinje 15, snabbspårvägen eller linje 15. Det konkreta transportmedel som åker längs snabbspårvägen kan kallas snabbspårvagn eller bara spårvagn.

 

Själva projektet hade namnet Spårjokern (Raide-Jokeri) och resulterade i snabbspårvägslinje 15, som ska skrivas med litet s.

 

Premiärturen skedde den 21 oktober 2023.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.