Småhus

Parhus, kedjehus, kopplade hus, radhuslängor är alla benämningar på olika slag av småhus.

Småhusen byggs antingen helt eller delvis i olika plan, enplanshus, tvåplanshus, hus i 1 ½ plan.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.