Småhus

Parhus, kedjehus, kopplade hus, radhuslängor är alla benämningar på olika slag av småhus.

Småhusen byggs antingen helt eller delvis i olika plan, enplanshus, tvåplanshus, hus i 1 ½ plan.