Skolböcker och andra läromedel

Skolböcker och annat material som utarbetats för undervisning kallas läromedel på svenska.

Tänk på att inte slentrianmässigt översätta oppimateriaali med "studiematerial". Ordet studiematerial kan användas om till exempel böcker, videoklipp, broschyrer och artiklar som man använder som material för studierna men som inte nödvändigtvis i första hand är planerade som läromedel.

Exempel:

Förlaget ger ut både tryckta och digitala läromedel.

Lärarförbundet poängterar att lärares främsta arbetsuppgift är att undervisa – inte att producera läromedel.

Riksdagen erbjuder studiematerial för olika kunskapsnivåer.

Våra politiska studiematerial ska inspirera och leda till spännande diskussioner.

Källor: Svensk ordbok och Stora finsk-svenska ordboken  

05.09.2019