Skattesats, skattmas, skattemyndighet

Skattesats (i kommunallagen i formen inkomstskattesats) är den procentuella andelen av våra inkomster som vi ska betala till kommunen. Motsvarande finska ord är veroprosentti (tuloveroprosentti). Använd inte ordet "skatteprocent" eller "skatteöre" i dessa sammanhang.

 

  • I omkring hundra kommuner väntas skattesatsen (inte "skatteprocenten") gå upp.
  • Invånarna i flera svensk- och tvåspråkiga kommuner får bereda sig på högre skattesats (inte skatteöre) och kanske också sämre service.

 

Ordet skatteprocent kan användas om procentsatsen för den totala inkomstskatten, som främst påverkas av inkomstens storlek, exempelvis: Progressiv skatt innebär att skatteprocenten ökar vid högre inkomst.


Den svenska motsvarigheten till finskans verokarhu är skattmas (inte "skattebjörn"). För det finska verottaja använder vi på svenska skattemyndighet (inte "beskattare").

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.