Skatteförvaltningen ansvarar för skatterna

I Finland ansvarar Skatteförvaltningen för beskattningen. I Sverige heter motsvarande myndighet Skatteverket. Använd inte namnet Skatteverket om den finländska myndigheten. 

Skatteförvaltningen
består av olika enheter. En av dem är Personbeskattningsenheten, som de nio regionala skattebyråerna hör till.