Skärgårdens kommun, Norra Ålands kommun och Södra Ålands kommun

Skriv Skärgårdens kommun, Norra Ålands kommun och Södra Ålands kommun i stället för bara Skärgården, Norra Åland och Södra Åland när det handlar om de nya namnförslagen på de åländska kommunerna. Då blir det tydligt att det här är rent administrativa namn. Särskilt Skärgården kan vara svårt att uppfatta som namn på en administrativ enhet.


Skriv:

Vid en samgång skulle Skärgårdens kommun uppfylla kriterierna för en kriskommun (i stället för: "skulle Skärgården uppfylla kriterierna")

I Norra Ålands kommun finns bättre förutsättningar för en aktivare utvecklingspolitik (i stället för: "På Norra Åland finns ...")

I Södra Ålands kommun är utvecklingspotentialen förhållandevis god (i stället för: "På Södra Åland är ...")

 

Källa: Språkinstitutet