Sjukdomar och syndrom

Syndrom, sjukdomar, sjukdomstillstånd och virus skrivs med liten begynnelsebokstav även om de innehåller egennamn: cancer, polio, tuberkulos, marburgviruset, hongkonginfluensa.

 

Stor bokstav används då ett personnamn ingår i genitivform: Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, Downs syndrom, Aspergers syndrom.

 

Däremot ska kortformerna skrivas med liten bokstav och utan genitiv-s: parkinson, alzheimer, asperger.

 

Andra sjukdomar och tillstånd som oftast betecknas med förkortningar skrivs med små bokstäver: aids, hiv, adhd. Sammansättningar skrivs utan bindestreck: aidspatient, hivsmittad, sarsepidemi.

 

Uppdaterad 2.4.2020

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.