Själv – uttryck och ordspråk

Bli sig själv igen.
På sig själv känner man andra.
Tala för sig själv.
Vara sig själv nog.

Bra karl reder sig själv.
Man har aldrig roligare än vad man gör sig själv.
Man skall inte såga av den gren man själv sitter på.
Man är alltid sig själv närmast.
Själv är bästa dräng.

Utländska ordspråk:

Den som förälskar sig i sig själv får inga rivaler.
Gamla kor glömmer att de själva varit kalvar.
Giv oss år – bekymren kommer av sig själva.
Man tröttnar aldrig på att arbeta åt sig själv.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.