Själv – böjning

Regeln är att själv är adjektiviskt och kongruensböjs enligt genus, species och numerus:

  • solen själv, själva solen
  • vädret självt, själva vädret
  • blommorna själva, själva blommorna.


När själv står som bestämning tillsammans med ett annat/andra adjektiv placeras det först:

  • själva det intressanta resultatet
  • i själva den hetsiga men stimulerande debatten
  • själva de revolutionerande åsikterna.


Fastän själv ska kongruensböjas böjs ordet sällan i neutrum när det syftar på barnet. Enligt Språkrådet säger man helst så här:

 

  • Barnet berättar något själv.
 
Uppdaterad 18.9.2017
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.