Själv – böjning

Regeln är att själv är adjektiviskt och kongruensböjs enligt genus, species och numerus:

solen själv, själva solen
vädret självt, själva vädret
blommorna själva, själva blommorna.

När själv står som bestämning tillsammans med ett annat/andra adjektiv placeras det först:

själva det intressanta resultatet
i själva den hetsiga men stimulerande debatten
själva de revolutionerande åsikterna.

Fastän själv ska kongruensböjas böjs ordet sällan i neutrum när det syftar på barnet. Enligt Språkrådet säger man helst Barnet berättar något själv.

 
Uppdaterad 18.9.2017