Sin eller hans

Traditionellt syftar sin, sitt, sina på subjektet i samma sats: han hämtade sin väska, medan hans, hennes, dess, deras syftar på led utanför satsen: han hämtade hans väska, det vill säga någon annans väska.

Så länge det bara finns ett subjekt i satsen fungerar regeln. Om det däremot finns flera led i satsen blir syftningarna lätt otydliga: Han bad henne hämta sin väska. Vems? Hans egen eller hennes?

Kvistigheterna kring sin eller hans har diskuterats av flera språkvårdare. Se till exempel:

Mikael Reuter: Sin och hans
Språkriktighetsboken, 2005, s. 219 ff

Frågelådan
 
Uppdaterad 10.10.2018
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.