SIM-kort, sim-kort eller simkort?

SIM, från engelskans Subscriber Identity Module, är ett elektroniskt kort avsett att sättas in i en mobiltelefon eller ett modem.

 

Skrivsättet varierar en hel del men språkvården rekommenderar gemener i svenskan eftersom förkortningen uttalas som ett ord. Skriv alltså simkort. Bindestreck kan motiveras av tydlighetsskäl: sim-kort. Kortet förekommer i fyra storlekar (simmini-simmikro-sim och nano-sim) beroende på telefontyp.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.