Se på/i tv

Det heter antingen se något på tv eller se något i tv. När direkt objekt saknas heter det se/titta på tv.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.