Se på/i tv

Det heter antingen se något på tv eller se något i tv. När direkt objekt saknas heter det se/titta på tv.