Sätta rekord

Man kan sätta rekord eller slå ett gammalt rekord.

 

Skriv inte "göra rekord" eller "sätta ett nytt rekord".