Såsom eller så som

Såsom skrivs ihop när det betyder:

1. liksomHan är internationellt efterlyst, såsom sin bror.

2. i rollen somSåsom din språkvårdare måste jag få påpeka några fel.

3. till exempelprocessat kött, såsom skinka, korvar och salami

Formuleringen "såsom till exempel" är en tautologi, eftersom båda uttrycken betyder samma sak. Skriv: kreativa ämnen såsom gymnastik, bildkonst och musik i stället för såsom till exempel gymnastik, ...

 

Så som skrivs isär när det betyder på det sätt som, på sådant sätt somSå som jag ser det så är det Hamilton som får ta på sig skulden.

 

Källa: Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, Språkrådets frågelåda