SAS – en förkortning, två uttal

SAS är en initialförkortning av ett namn och ska därför skrivas med stora bokstäver. Uttalet däremot, varierar. Inom företaget utläses namnet bokstav för bokstav /ess a: ess/ medan bruket varierar bland allmänheten och de svenska journalisterna, och uttalet /sass/ förefaller allt vanligare.

 
Båda uttalen kan godkännas. Var ändå noga med att uttalet är enhetligt inom samma nyhetsinslag.