SAS – en förkortning, två uttal

SAS är en initialförkortning av ett namn och ska därför skrivas med stora bokstäver. Uttalet däremot, varierar. Inom företaget utläses namnet bokstav för bokstav /ess a: ess/ medan bruket varierar bland allmänheten och de svenska journalisterna, och uttalet /sass/ förefaller allt vanligare.

 
Båda uttalen kan godkännas. Var ändå noga med att uttalet är enhetligt inom samma nyhetsinslag.
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.