Så skriver vi namn och benämningar

Namn på myndigheter och ämbetsverk samt avdelningar och enheter inom en myndighet skrivs lite olika beroende på deras status. Här följer några tumregler:

 

Centrala verk och myndigheter som är unika och har namnkaraktär skrivs med stor bokstav: Museiverket, Statskontoret, Myntverket, Skatteförvaltningen, Utbildningsstyrelsen, Strålsäkerhetscentralen, Befolkningsregistercentralen, Polisstyrelsen, Tullen. Det här gäller också ministerierna.

 

Benämningar på regionala myndigheter skrivs med liten bokstav: hovrätten, tingsrätten, kommunfullmäktige, kustbevakningen, bildningsväsendet, arbets- och näringsbyrån, närings-, trafik- och miljöcentralen, socialkansliet.

 

Avdelningar och enheter inom myndigheter skrivs med liten bokstav: fastighetskontoret, förvaltningsavdelningen, kulturcentralen, byggnadskontoret, räddningsverket, lokalcentralen, utbildningsverket, stadsmuseet, idrottsverket, stadsorkestern.

 

Funktionsbeteckningar skrivs med liten bokstav: staten, riksdagen (och dess utskott), regeringen, statsrådet, polisen, försvarsmakten, tullen, armén, marinen, flygvapnet.

 

Ibland sammanfaller ett namn på en myndighet (Försvarsmakten) och en beteckning för en funktion (försvarsmakten) med varandra:

 

  • Värnpliktiga ska få spela mer innebandy i framtiden, meddelar Försvarsmakten
  • Samtidigt skjuter försvarsmakten med fartygsartillerivapen på sjöområdet söder om Örö.

 

En lista på centrala verk och myndigheter och hur de skrivs hittas här på mediespråk.fi. Listan uppdateras kontinuerligt. 

Källa: TT-språket, Språkspalten i Fikt 2015

 

Uppdaterad 21.2.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.