Så skriver vi namn och benämningar

Namn på myndigheter och ämbetsverk samt avdelningar och enheter inom en myndighet skrivs lite olika beroende på deras status. Här följer några tumregler:

 

Centrala verk och myndigheter som är unika och har namnkaraktär skrivs med stor bokstav: Museiverket, Statskontoret, Myntverket, Skatteförvaltningen, Utbildningsstyrelsen, Strålsäkerhetscentralen, Befolkningsregistercentralen, Polisen, Tullen. Det här gäller också ministerierna.

 

Benämningar på regionala myndigheter skrivs med liten bokstav: hovrätten, tingsrätten, kommunfullmäktige, kustbevakningen, bildningsväsendet, arbets- och näringsbyrån, närings-, trafik- och miljöcentralen, socialkansliet.

 

Avdelningar och enheter inom myndigheter skrivs med liten bokstav: fastighetskontoret, förvaltningsavdelningen, kulturcentralen, byggnadskontoret, räddningsverket, lokalcentralen, utbildningsverket, stadsmuseet, idrottsverket, stadsorkestern.

 

Funktionsbeteckningar skrivs med liten bokstav: staten, riksdagen (och dess utskott), regeringen, statsrådet, polisen, försvarsmakten, tullen, armén, marinen, flygvapnet.

 

Ibland sammanfaller ett namn på en myndighet (Försvarsmakten, Polisen) och en beteckning för en funktion (försvarsmakten, polisen) med varandra:

 

  • Värnpliktiga ska i framtiden få spela mer innebandy, meddelar Försvarsmakten
  • Samtidigt skjuter försvarsmakten med fartygsartillerivapen på sjöområdet söder om Örö.
  • Deltagarna hade bland annat kastat ägg och dryckesburkar på polisbilarna, meddelar polisen på Twitter.

 

En lista på centrala verk och myndigheter och hur de skrivs hittas här på mediespråk.fi. Listan uppdateras kontinuerligt. 

Källa: TT-språket, Språkspalten i Fikt 2015

 

Uppdaterad 21.2.2019