Så bra som möjligt i stället för möjligast bra

Undvik den finlandssvenska konstruktionen "möjligast bra" och skriv i stället så bra som möjligt eller bästa möjliga/tänkbara.

 

Skriv:

– så att så många som möjligt kan delta (inte: möjligast många)

– vid den sämsta tänkbara tidpunkten (inte: vid den möjligast dåliga tidpunkten)

– viktigt att vägen dit är så torr och ren som möjligt (inte: möjligast torr och ren)

 

Källa: Finlandssvensk ordbok