Runebergstårta med stort R

Runebergstårta skrivs med stort R eftersom namnledet har kvar sin karaktär av namn och det finns en tydlig koppling till den som bar namnet, Finlands nationalskald Runeberg.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.