Runebergstårta med stort R

Runebergstårta skrivs med stort R eftersom namnledet har kvar sin karaktär av namn och det finns en tydlig koppling till den som bar namnet, Finlands nationalskald Runeberg.