Reviderade lagar och fullständigt omarbetade lagar

Notera att lagar och bestämmelser revideras, ändras, reformeras, omarbetas, ses över, moderniseras. Använd inte verbet "förnya" (fi. uudistaa) i det här sammanhanget.

 

Finskans kokonaisuudistus motsvaras på svenska av fullständig omarbetning, total översyn, fullständig översyn, totalreform, inte "(total)förnyelse".

 

Osauudistus och osittaisuudistus motsvaras på svenska av delreform.

 

Källa: Slaf