Repris, snabbrepris

Andra sändningen eller sammanskrivet andrasändningen används i radio- och tevesammanhang om redigerade program som sänds mycket snart efter den första sändningen. Uttrycket är i och för sig bra men kan möjligen missuppfattas och tolkas som det andra programmet i en serie. För att undvika onödiga missförstånd kan man ge ett förklarande tillägg och tala om andra sändningen av det här programmet eller det korta snabbrepris.

När program går/kommer/sänds i repris avser man program som sändes till exempel i somras för att ges i repris kring julen, alltså efter en längre tid.

Tala om repris på/repris av något men variera gärna med programmet sänds en andra gång, vi återutsänder programmet, ni kan höra/se programmet igen i vår och så vidare.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.