Remiss, remissbehandling, remissförfarande

Finskans lausuntokierros motsvaras på svenska av remiss, remissbehandling eller remissförfarande. Inte "remissrunda" eller "utlåtanderond".

 

Ehdotus on lausuntokierroksella = förslaget har sänts på remiss/för utlåtande/för yttrande, förslaget är ute på remiss


Källa: Slaf