Remiss, remissbehandling, remissförfarande

Finskans lausuntokierros motsvaras på svenska av remiss, remissbehandling eller remissförfarande. Inte "remissrunda" eller "utlåtanderond".

 

Ehdotus on lausuntokierroksella = förslaget har sänts på remiss/för utlåtande/för yttrande, förslaget är ute på remiss


Källa: Slaf

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.