Redan i stället för ännu

Ordet ännu har i allmänsvenskt språkbruk i stort sett samma betydelse som fortfarande, det vill säga att någonting alltjämt pågår:

 

  • Ännu tas slam från avloppsreningsverket emot vid avstjälpningsplatsen i Karleby.

 

Vill man uttrycka att något kommer att ske före utgången av en viss period – det som i finskan ofta uttrycks med vielä, till exempel vielä tänä syksynä – måste man tillgripa andra lösningar:

 

  • Kommissionen vill ha in remissvar före årets slut.
  • Företaget har avslutat sina samarbetsförhandlingar och säger upp inemot 100 anställda redan i vår

 

I allmänsvenskt språkbruk används ännu inte som synonym till ytterligare annat än i betydelsen

 

  • ytterligare ökning: De skriver faktiskt ännu bättre än de talar.
  • ännu en i betydelsen "med en ytterligare upprepning": Maj blev ännu en besvikelsens månad för Volvo, Isstadion i Tammerfors blev ännu en gång en skräckens arena.

 

Senare samma säsong tog hon ytterligare/dessutom/också fyra tredjeplatser (inte "ännu").


Den korrekta motsvarigheten till en standardfras i finska program (Lopuksi kerromme vielä ...) är: Till slut kan vi dessutom/också notera ... (inte "ännu").Uppdaterad 8.4.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.