Rasistiska uttryck och verbala trakasserier

Språkvården rekommenderar att medierna inte återger ord och uttryck som är rasistiska, kränker någons människovärde eller på något annat sätt är nedsättande och väcker anstöt. Upprepa alltså inte ordagrant vad någon sagt.


Skriv hellre exempelvis att någon utsattes för verbala trakasserierrasistiska skällsord eller kränkande ord som det inte finns anledning att upprepa här.