Primorsk

Använd namnet Primorsk om orten utanför Viborg där den nya oljehamnen ligger. Tillägg vid behov att det är fråga om det tidigare Björkö.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.