Primorsk

Använd namnet Primorsk om orten utanför Viborg där den nya oljehamnen ligger. Tillägg vid behov att det är fråga om det tidigare Björkö.