Prideparad eller prideparad?

Pridefirandet (pride = stolthet) är en av hbtq-samhällets allra viktigaste manifestationer. Rötterna går tillbaka till slutet av 1960-talet och en sammandrabbning i New York mellan gayrörelsen och polisen, där hbtq-samhället för första gången slog tillbaka mot trakasserierna. I dag firas pride som årliga folkfester och festivaler, allt från Jeppis och Mariehamn till Paris och Bangkok, till skillnad från de mer politiskt betonade demonstrationerna på 1980-talet.

 

Ordet pride kan användas generiskt, om en företeelse, det vill säga priderörelsen och dess olika yttringar. I det sammanhanget skrivs ordet med liten begynnelsebokstav: prideparad, pridefestival, pridevecka, prideartist, prideallsång. Ordet (ett) pride förekommer också: "I Vietnam och Burma hölls det första pride 2012."

 

Med stor begynnelsebokstav skrivs pride när det ingår i ett namn: Stockholm Pride (eller Pridefestivalen som det ställföreträdande namnet), Berlin Pride, San Francisco Pride, Pargas Pride.