Prepositionen vid

Byråchef vid X-byrån eller chef för X-byrån (inte "byråchef för X-byrån").

Lagen träder i kraft vid ingången av 2011, giltigheten upphör vid årsskiftet (inte "från").