Prepositionen vid

Byråchef vid X-byrån eller chef för X-byrån (inte "byråchef för X-byrån").

Lagen träder i kraft vid ingången av 2011, giltigheten upphör vid årsskiftet (inte "från").

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.