Prepositionen utom

Alla utom ordföranden eller alla andra än ordföranden (inte "alla andra utom"...).

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.