Prepositionen ur

Betala ur en fond, men betala av statsmedel.

Ge ut uppgifter ur ett register.

Märk: framgå av något (inte "ur").