Prepositionen till

Ringa, skriva till någon ("ringa åt", "skriva åt" betyder i princip ringa/skriva för någons räkning).

 

Betala, erlägga till någon (inte "åt").
Överlåta, upplåta, hyra ut, lämna ut, sälja något till någon.
Ge något till någon (hellre än "åt"; vanligen dock ännu hellre ge någon något).
Styrelsen får överföra ärenden till nämnderna (jfr överföra egendom på någon).

 

Märk:
Utfärda intyg för någon.
Sträva efter något.
Sända för kännedom.
Bifalla en ansökan (inte "bifalla till").
Till sist, men enbart först (inte "till först").

 

Läs också språkrådet om prepositionerna åt, till, för, utelämnad preposition.