Prepositionen till

Ringa, skriva till någon ("ringa åt", "skriva åt" betyder i princip ringa/skriva för någons räkning).

 

Betala, erlägga till någon (inte "åt").
Överlåta, upplåta, hyra ut, lämna ut, sälja något till någon.
Ge något till någon (hellre än "åt"; vanligen dock ännu hellre ge någon något).
Styrelsen får överföra ärenden till nämnderna (jfr överföra egendom på någon).

 

Märk:
Utfärda intyg för någon.
Sträva efter något.
Sända för kännedom.
Bifalla en ansökan (inte "bifalla till").
Till sist, men enbart först (inte "till först").