Prepositionen över

Besvära sig över ett beslut.

Intyg över (eller om) något.

Vinna över någon eller något

Översikt av (även över) något.