Prepositionen över

över (exempelvis sjukdom).

Intyg över (eller om) något.

Vinna över någon eller något

 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.