Prepositionen om

Två gånger om dagen, om dygnet, om året (inte "i"; däremot i minuten, timmen, veckan, månaden).

Ett intyg om eller över något.
En försäkran om att något ska ske.
Ansöka om en tjänst, om ett stipendium, om tjänstledighet, men söka en tjänst.

 

För att ange en kommande veckodag är om numera föråldrat: skriv måndag hellre än "om" måndag.

Också för att ange mängd, storlek är numera vanligare än om: en lägenhet 200 m2, en sträcka 3 kilometer, en behållare 200 liter, ett fartyg 200 000 ton dödvikt.
Om kan dock användas till exempel om används på ett annat ställe i samma mening (lämna anbud på en lägenhet om 200 m2). Se även under Av.

 

Märk:
Omnämnande av (inte "om") något.
Anmäla, meddela, kungöra, tillkännage något (inte "om något").
Forska i, inte "om" något (men forskning om går bra).
Anmärka (inte "om") något.