Prepositionen om

Två gånger om dagen, om dygnet, om året (inte "i"; däremot i minuten, timmen, veckan, månaden).

  • Ett intyg om eller över något.
  • En försäkran om att något ska ske.
  • Ansöka om en tjänst, om ett stipendium, om tjänstledighet, men söka en tjänst.

 

För att ange en kommande veckodag är om numera föråldrat: skriv måndag hellre än "om" måndag.

Också för att ange mängd, storlek är numera vanligare än om: en lägenhet 200 m2, en sträcka 3 kilometer, en behållare 200 liter, ett fartyg 200 000 ton dödvikt.
Om kan dock användas till exempel om används på ett annat ställe i samma mening (lämna anbud på en lägenhet om 200 m2). Se även under Av.

 

Märk:

  • Omnämnande av (inte "om") något.
  • Anmäla, meddela, kungöra, tillkännage något (inte "om något").
  • Forska i, inte "om" något (men forskning om går bra).
  • Anmärka (inte "om") något.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.