Prepositionen mot

Ett förbud mot att göra något.

Strida mot lagen (men: stå i strid med lagen).

Förlora mot (inte "åt") någon.