Prepositionen mellan

Mellan konstrueras med och, inte med "samt". Om det finns flera parter på ena sidan kan man inte skriva "mellan A och B samt C" utan till exempel mellan å ena sidan A och B och å andra sidan C.

 

I samband med mellan kan man inte använda tankstreck. 

  • Skriv antingen mellan 25 april och 8 maj eller 25.4-8.5 (inte "mellan 25.4–8.5")
  • Avtalet mellan Finland och Sverige eller avtalet Finland–Sverige (inte "avtalet mellan Finland–Sverige").