Prepositionen inom

Elevkåren väljer inom sig (inte "bland sig") en representant till ...

Däremot heter det: Eleverna väljer bland sig (inte "inom sig") en representant till ...

Inom
eller i en bransch, inom en sektor, inom eller ett område.