Prepositionen i

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland (inte "Södra Finlands regionförvaltningsverk").
 • Men: Helsingfors hovrätt, Pargas domsaga (inte "hovrätten/domsagan i").

 

 • Forskning i (i vissa fall kring eller om, ibland även ) något (inte "av").
 • i andra klassen (hellre än det finlandssvenska "på")
 • Ett slag i (inte "mot") ansiktet.

 

Märk:

 • Två gånger i minuten, i timmen, i veckan, i månaden men om dagen, om dygnet, om året; två i taget men två åt gången; i misshugg men av misstag.

 

Märk vidare:

 • Inte "i" utan med anledning av.
 • Inte "i anseende till" utan med hänsyn till.
 • Inte "i avseende å" utan med avseende på.
 • Inte "i stöd av" utan med stöd av (men: i kraft av).
 • "I enlighet med" kan vanligen ersättas med det enkla enligt.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.