Prepositionen i

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (inte "Södra Finlands regionförvaltningsverk").
Men: Helsingfors hovrätt, Pargas domsaga (inte "hovrätten/domsagan i").


Forskning i (i vissa fall kring eller om, ibland även ) något (inte "av").
i andra klassen (hellre än det finlandssvenska "på")
Ett slag i (inte "mot") ansiktet.

 

Märk:
Två gånger i minuten, i timmen, i veckan, i månaden men om dagen, om dygnet, om året; två i taget men två åt gången; i misshugg men av misstag.

 

Märk vidare:
Inte "i" utan med anledning av.
Inte "i anseende till" utan med hänsyn till.
Inte "i avseende å" utan med avseende på.
Inte "i stöd av" utan med stöd av (men: i kraft av).
"I enlighet med" kan vanligen ersättas med det enkla enligt.