Prepositionen genom

Genom försorg av X eller X:s försorg (inte "på försorg av"). Vanligen räcker det med bara av X (som motsvaring till finskans toimesta).

Genom lagen upphävs... (inte "med").

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.