Prepositionen genom

Genom försorg av X eller X:s försorg (inte "på försorg av"). Vanligen räcker det med bara av X (som motsvaring till finskans toimesta).

Genom lagen upphävs... (inte "med").