Prepositionen för

  • Redogöra, redogörelse för (inte "om") något.
  • Redovisa för något; redovisning för eller av något.
  • Berätta något för någon; läsa/sjunga för någon (inte "åt").
  • För kännedom (hellre än till kännedom).
  • Chef för x-byrån eller byråchef vid x-byrån (inte byråchef "för x-byrån").
  • Utfärda intyg för någon (inte "till" eller "åt").
  • Vikariera för någon (inte "vikariera någon").
  • Lokalen var tom med undantag för byråchefen (men: alla var där med undantag av byråchefen).

 

Märk:

  • Nämnden föreslår kommunstyrelsen att... (inte "föreslår för kommunstyrelsen").
  • Lagen tillämpas första gången 1992 (inte "för första gången").  

 

Läs också språkrådet om prepositionerna åt, till, för, utelämnad preposition.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.