Prepositionen för

Redogöra, redogörelse för (inte "om") något.

Redovisa för något; redovisning för eller av något.

Berätta något för någon; läsa/sjunga för någon (inte "åt").

För kännedom (hellre än till kännedom).

Chef för x-byrån eller byråchef vid x-byrån (inte byråchef "för x-byrån").

Utfärda intyg för någon (inte "till" eller "åt").

Vikariera för någon (inte "vikariera någon").

Lokalen var tom med undantag för byråchefen (men: alla var där med undantag av byråchefen).

 

Märk:
Nämnden föreslår kommunstyrelsen att... (inte "föreslår för kommunstyrelsen").
Lagen tillämpas första gången 1992 (inte "för första gången").  

 

Läs också språkrådet om prepositionerna åt, till, för, utelämnad preposition.