Prepositionen av

Ett antal av 100.

Till ett belopp av 500 euro (men annars: ett belopp på 500 euro)

Ett värde av 500 euro.

En ålder av 50 år.

Behov av att täcka utgifterna.

Betalas av (eller med; inte "ur") statsmedel.

Framgå av (inte "ur") något.

Av misstag (men: i misshugg).

Omnämnande av (inte "om") något.

Lag om ändring av ellagen (I Sverige: ändring i).

Översikt av (hellre än "över") något.

Jämför: en vän av presidenten (= beundrare), en vän till presidenten (= personlig vän)

 

Observera! Fråga någon om något (inte fråga något "av" någon).

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.