Prepositionen åt

Två åt gången (inte "i gången").

 

Observera att "sälja något åt någon", "skriva ett brev åt någon" innebär i princip att det görs för någons räkning (se även under Till).

 

Märk:

  • Ge, sälja någon något eller något till någon
  • bevilja någon något
  • vara skyldig någon något
  • läsa/sjunga för någon
  • göra någon illa
  • hända någon.


Åt används över huvud betydligt mindre ofta i allmänsvenskt språkbruk än i finlandssvenskt.

 

Läs också språkrådet om prepositionerna åt, till, för, utelämnad preposition.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.