Posten på svenska

Använd gärna det svenska namnet Posten i svenskspråkiga texter.

 

Svenska språknämnden vid Institutet för de inhemska språken föreslår att Posti Group Abp tar i bruk namnet Posten som svenskt parallellnamn och uppmanar medier och andra språkbrukare att i svensk kontext använda ordet Posten.
 

Ställningstagandet finns på Språkinstitutets webbplats.

 

Detta är alltså ett undantag från språkvårdens normala rekommendation att använda det finska namnet om det inte finns något officiellt svenskt namn.